Klasser / Grupper

G10 - Gutter 10 (07-08)

G11 - Gutter 11 (06-07)

G13 - Gutter 13 (04-05)

G15 - Gutter 15 (02-03)

G17 - Gutter 17 (00-01)

J12 - Jenter (05-06)